BLÅHALS

GRØNSPÆTTE

BRUSHØNS

RØDHALS

NATUGLE

HVID STORK

HAVTERNE

TRANE

GUL VIPSTJERT

ISFUGL

SORTSPÆTTE

VIBE

STOR FLAGSPÆTTE

RØRDRUM

HÆTTEMÅGE

FJORDTERNE

SKESTORK

FISKEHEJRE

VANDSTÆR

MOSEHORNUGLE

GUL VIPSTJERT

TEJST

GÆRDESMUTTE

SPLITTERNE

VANDRIKSE

RØDBEN

HAVØRN

HØGEUGLE

STOR KOBBERSNEPPE

KRAGE

FISKEØRN

LILLE FLAGSPÆTTE

SØLVHEJRE

LILLE LAPPEDYKKER

TINKSMED