BLÅHALS

GRØNSPÆTTE

BRUSHØNS

RØDHALS

NATUGLE

HVID STORK

HAVTERNE

ISFUGL

SORTSPÆTTE

VIBE

STOR FLAGSPÆTTE

RØRDRUM

HÆTTEMÅGE

FJORDTERNE

VANDSTÆR

MOSEHORNUGLE

GUL VIPSTJERT

TEJST

GÆRDESMUTTE

SPLITTERNE

VANDRIKSE

HØGEUGLE

STOR KOBBERSNEPPE

KRAGE

FISKEØRN

LILLE FLAGSPÆTTE

SØLVHEJRE

LILLE LAPPEDYKKER