GRÅGÅS 

"Anser anser"


Grågåsen er i familie med andefugle, og yngler i store dele af Europa og Sibirien. Det er Danmarks almindeligste gås. Grågåsen yngler i søer og moser i hele Danmark.

Grågåsen yngler normalt i en alder af tre år. Æggene bliver lagt i februar-april. Det er hunnen, der ruger, mens hannen forsvarer territoriet. Grågæs lægger et kuld om året, men hvis æggene går tabt, lægges normalt endnu et kuld. Parret holder sammen år efter år. Grågåsens føde består af græs, vandplanter , urter og korn som de finder i søerne og på markerne.

Billederne kan købes i forskellige størrelser, med og uden ramme. Kontakt mig her for mere information.