SORTSPÆTTE

"Dryocopus martius"


Sortspætten er en spætteart, der lever i det meste af Europa og store dele af Asien. Den når en længde på 45 cm og vejer 250 - 400 gram. Den er dermed den største spætte i Eurasien. Den har en sort fjerdragt med en karakteristisk rød isse. Den lever hovedsageligt af insekter, især herkulesmyren.

Sortspætte træffes ofte i blandingsskov med gamle bøgebevoksninger, som støder op til større arealer med nåletræer, da det er her, den primært søger sine fødeemner.

Sortspætten bruger sit kraftige næb til at hakke et redekammer, som er ca. en halv meter dybt og omkring 25 cm i diameter.

Billederne kan købes i forskellige størrelser, med og uden ramme. Kontakt mig her for mere information.