Brushøns


"Philomachus pugnax"

Brushane er en ca. 30 cm stor vadefugl som tilhører sneppefuglene.

Hannen af brushøns er en af de mest spektakulære danske ynglefugle og er i yngledragten umiskendelig med sin store fjerkrave og fjertoppe i forskellige farver.

Hunnen mangler hannens farver og har hele året en mere diskret fjerdragt i brunlige farver.

I Danmark er brushanen en sjælden ynglefugl, som efter en voldsom tilbagegang kun yngler på ganske få steder.

Brushanens føde består af diverse insekter, krebsdyr, muslinger, snegle og orme.

Billederne kan købes i forskellige størrelser, med og uden ramme. Kontakt mig her for mere information.