STOR FLAGSPÆTTE

"Dendrocopos major"


Stor flagspætte er den almindeligste danske spætteart og en af vores meget karakteristiske fugle. Det gælder både udseendet og dens trommen, hvormed den markerer sit territorium. Fjerdragten er spraglet i sorte, hvide og røde farver. Hannen har en rød plet i nakken, mens ungfugle har rød isse.

Længde 23-26 cm, vingefang 38-44 cm.

Om sommeren lever stor flagspætte hovedsagelig af insekter, især sommerfuglelarver, som den hakker frem fra træstammer. Den kan også røve fuglereder.

Om vinteren lever den af grankogler som den hakker frøene ud af i et spætteværksted, dvs. revner i et træ eller en stup.

Yngler første gang i en alder af et år. Både han og hun arbejder på at udhakke redehullet. Det placeres gerne i 3-5 meters højde.

Billederne kan købes i forskellige størrelser, med og uden ramme.

Kontakt mig her for mere information.