MOSEHORNUGLE

"Asio flammeus"


Mosehornuglen er en lys ugle, som er lidt mindre end en ringdue. Den har stærkt gule øjne. Selvom det er en hornugle, har den kun ganske små ”horn”, og disse fjerhorn rejses kun, når den er vagtsom. I modsætning til de øvrige danske ugler er mosehornuglen dagaktiv, hvilket øger chancen for at se den.

Mosehornuglen er en ret hyppig træk- og vintergæst i Danmark. Særligt Tipperne i den sydlige del af Ringkøbing Fjord og Tøndermarsken er vigtige overvintringsområder. Den er en meget sjælden ynglefugl i Danmark.

Mosehornuglen lever fortrinsvis af smågnavere, men kan også tage mindre fugle og insekter.

Billederne kan købes i forskellige størrelser, med og uden ramme. Kontakt mig her for mere information.