VANDSTÆR

"Cinclus cinclus"


Vandstæren er en 18 centimeter stor spurvefugl, der yngler ved stærkt strømmende floder og vandløb i store dele af Europa og Centralasien. I Danmark er arten en meget sjælden ynglefugl men træffes oftest om vinteren som gæst fra Sverige og Norge. Vandstæren ses ofte siddende på en sten i vandløbet.

Vandstæren lever af forskellige vandlevende smådyr, hovedsageligt vårfluelarver, slørvingenymfer og døgnfluenymfer, som den fanger ved at dykke efter dem. Den nærmest flyver under vandet og imod strømmen som derved giver neddrift.

Billederne kan købes i forskellige størrelser, med og uden ramme. Kontakt mig her for mere information.