NATUGLE

"Strix aluco"


Natuglen er den almindeligste ugle i Danmark. Med en kropslængde på 37-40 cm er den en mellemstor ugle, med sorte øjne og en ret klumpet kropsbygning. Arten forekommer både i en grå og rødbrun farve, hvor den rødbrune farve er den almindeligste herhjemme.

I Danmark er natuglen mest at finde i ældre, lysåben løvskov. Derfor yngler natuglen primært i Østjylland og på Øerne i hule træer og opsatte redekasser.

Natuglens føde udgøres mest af mus, især markmus. Der udover tages også fugle, insekter og andre smådyr.

Billederne kan købes i forskellige størrelser, med og uden ramme.

Kontakt mig her for mere information.