BLÅHALS

"Luscinia svecica"

Blåhals er den blå udgave af rødhalsen, blot mere slank og langbenet.

I Danmark genindvandrede sydlig blåhals som dansk ynglefugl i 1992, efter 100 års fravær, nordlig blåhals ses på træk når den begiver sig nord på til ynglepladserne og tilbage igen om efteråret. Sydlig blåhals har en hvid plet i den blå brystplet, nordlig blåhals har en orange/brun plet i den blå brystplet.

Blåhals yngler i bevoksninger af tagrør og lavt pilebuskads nær rindende vand.

Blåhalsen lever af insekter, edderkopper, larver og frø.

Som Naturfotograf er den en yndet fugl at opleve og tage billeder af.

Billederne kan købes i forskellige størrelser, med og uden ramme. Kontakt mig her for mere information.