ISFUGL

"Alcedo atthis"

Isfuglen er den mest farverige fugl i Danmark.

Isfuglen lever primært af småfisk op til 10 cm, men kan også tage vandinsekter o.l.

Den ses tit sidde på en gren og kigge efter føde, ser den en fisk, styrtdykker den lodret ned fra grenen og fanger sit bytte. Isfuglen kan dog ses svirre over vandet, inden den indleder sit endelige angreb.

Isfuglen yngler i sandbrinker og skrænter, langs åen og rindende vand. Her graver isfuglen en tunnel på ca. en meter, som fører frem til redestedet.

Som naturfotograf er den et yndet mål at fotografere.

Billederne er til salg så har det din interesse så kontakt til mig her.