GRØNSPÆTTE

"Picus viridis"


Grønspætten er en stor spætte, på størrelse med en allike og kan let kendes på sin grønne ryg og vinger, sin røde isse og nakke og det sorte parti omkring øjnene. I flugten ses den gule overgump tydeligt, og hannen har desuden rød skægstribe.

I Danmark yngler grønspætten kun vest for Storebælt, og her foretrækker den blandskov med åbne græsbevoksede lysninger, hvor den også søger sin føde.

Grønspætten hugger gerne redehullet ud i døde træer, men den benytter også forladte redehuller fra f.eks. stor flagspætte.

Grønspætten lever overvejende af myrer. Den hakker hul i myretuer og stikker sin mere end 10 cm lange, klæbrige tunge ind i gangene, hvor den fastholder myrerne samt deres pupper og æg.

Billederne kan købes i forskellige størrelser, med og uden ramme. Kontakt mig her for mere information.