STOR KOBBERSNEPPE

"Limosa limosa"


 Stor kobbersneppe er en vadefugl med lange, sorte ben og langt, lige næb. I yngledragten er hannen farvet stærkt orangerød på bryst, hoved og hals, mens hunnen er svagere farvet og helt kan mangle den orange tone.

I Danmark yngler den store kobbersneppe pletvis i hele landet med de største bestande i Vadehavet, langs den jyske vestkyst og i Vejlerne i Thy.

Den store kobbersneppes føde består især af orme, insekter, krebsdyr, snegle og haletudser.

Billederne kan købes i forskellige størrelser, med og uden ramme. Kontakt mig her for mere information.