HAVEHUMLE

"Bombus hortorum"


Havehumlen er en af de større humlebier med farverne sort, gult og hvid.

Dronningen er omkring 19-22 mm. Arbejdere og hanner kan varierer i størelsen.

Havehumlen er den humlebi i Danmark der har den længste tunge og det kan ses på hovedformen.

Havehumlen grundlægger kolonier i det tidlige forår af en befrugtet dronning, der har overvintret.

Havehumlen samler nektar fra rødkløver, ridderspore, stormhat og hosta med sin 13 cm lange tunge. Havehumlen kan derved med fordel, samle føde fra steder, hvorfra andre humlebier ikke kan komme til.

Havehumlen lever i haver, parkanlæg, skovbryn, enge.